VirtuOS - OptiFlux

 este o soluție pentru urmărirea producției pe puncte de lucru sau a fluxului de mărfuri pe diferite gestiuni. Punctele de stocare, traseul și mișcările sunt liber definiabile.  Odată cu implementarea soluției VirtuOS - OptiFlux veți avea o imagine clară și în timp real asupra stadiului de execuție din producție sau situația operativă a livrărilor pe puncte de tranziție sau a oricarui flux de mișcari pe centre de stocare. VirtuOS - OptiFlux fiind dezvoltat pe platforma VirtuOS-GA, dispune de flexibilitatea necesară pentru a se adapta nevoilor și specificului companiei dumneavoastră la un standard de calitate ridicat. 

VirtuOS - OPTIFLUX vă permite să...

...aveți acces în timp real la stadiul de execuție în producție. 

...comparați timpii efectiv petrecuți în producție și cele de staționare între secții.

...optimizaţi fluxul de materii prime și materiale aferente comenzilor.

... optimizați stocurile tampon între diferitele faze de producție.

...optimizați dispersia comenzilor pe linii de producție în funcție de capacități.

...respectați întotdeauna termenele de executie și de livrare stabilite.

...tineți costurile sub control referitoare la manipularea și stocarea semifabricatelor și produselor.

...urmariți trasabilitatea în producție sau la livrarea produselor. 

Sistemul permite colectarea de date din producție ori din traseul de livrare, la nivelul dorit și stabilit la implementarea soluției, de la nivelul global cantitativ pe comandă de producție până la nivelul individual pe produs identificat cu coduri de bare. Mișcările între locațiile de stocare pot fi liber definite de utilizator și permit trasee diferite pentru comenzi diferite. Mișcările între diferitele locații pot fi citite individual, grupat în pachete de producție, eventual containerizat. Se pot urmări în diferitele faze de producție productivitatea globală și raportată la capacitățile de producție planificate, timpul mediu petrecut în producție, timpii de staționare înainte de intrarea în fabricație. Se pot dimensiona corect loturile tampon între diferitele faze de producție. Se pot afișa în timp real în magazii necesarul de materii prime și materiale pentru diferitele faze de lucru pentru a evita stagnarea producției din lipsa acestora. Se poate optimiza șirul de comenzi pe diferite faze pentru a reduce timpii de reglare a utilajelor. Se pot monta în producție panouri cu informațiile necesare muncitorilor referitoare la comenzile aflate în producție respectiv panouri motivaționale despre productivitate și stadiul lucrărilor comparativ cu planificările făcute.

Funcționalități principale


+ Managementul comenzilor
+ Managementul stocurilor în producție
+ Optimizarea livrării de materii prime și materiale pe secții de producție 
+ Managementul calitații
+ Monitorizarea fluxului de producție
+ Optimizarea fluxului de producție
+ Monitorizarea activitaților în producție 
+ Monitorizarea in timp real a productivității
+ Monitorizarea reparațiilor
+ Asistență la împachetare și livrare
+ Previziuni, raporte în timp real și statistici comparative

Beneficii

Reducerea costurilor de producție prin:

 + optimizarea resurselor umane și materiale                                                                          + creșterea productivității și reducerea timpilor de staționare                                    + creșterea calității și reducerea timpilor de reparații                                                        + fluidizarea producției prin reducerea timpilor de reglare